Belge

İtalya Prensi Vittorio Emanuele’nin Kudüs Ziyareti

1900 yılında “III. Vittorio Emanuele” adıyla İtalya Kralı unvanını alacak olan İtalya Prensi Vittorio Emanuele, Kral I. Umberto ve Kraliçe Margherita’nın tek oğluydu. 1869 yılında Napoli’de doğdu. Başka erkek kardeşi olmadığı için daima veliaht prens unvanını taşıdı. İtalya’nın Veliaht Prensi Vittorio Emanuele, daha 17 yaşındayken Osmanlı ülkesine ilk seyahatini gerçekleştirdi ve Kudüs’ü ziyaret etti. Daha sonra 1895 yılında Beyrut ve Şam’ı kapsayan ikinci seyahetini gerçekleştirdi. Prens Vittorio Emanuele son olarak 1900 yılında İstanbul’a geldi ve Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından kabul edildi.
 
blankblank
blankPrens Vittorio, babası I. Umberto’nun bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine 1900 yılında III. Vittorio Emanuele adıyla İtalya Kralı oldu. 1946 yılına kadar tahtta kalan III. Vittorio, 1922’de İtalya Başbakanı olan Benito Mussolini’nin gölgesinde silik ve etkisiz bir kral olarak görev yaptı. II. Dünya Savaşı sonrasında oğlu II. Umberto lehine tahttan feragat etti. İtalya’da cumhuriyet ilan edilmesi üzerine de Mısır’a sürgün edildi. 1947 yılında İskenderiye’de öldü.
 
Osmanlı ülkesini farklı tarihlerde üç defa ziyaret eden İtalya Prensi Vittorio Emanuele’nin 1887 yılındaki ilk seyahati anısına o dönemin Suriye Valiliği, bir de kitap hazırlatmıştır. “Seyahatname-i Arz-ı Filistin-i Prens Viktor Napoli Emanuil” (Prens Viktor Emanuil’in Filistin Seyahati) isimli 196 sayfalık bu kitap, Mirliva Mehmed Rafet Paşa tarafından kaleme alınmış ve 1889 yılında Şam’da basılmıştır.
 
Aşağıda, İtalya Prensi Vittorio Emanuele’nin Osmanlı ülkesini ilk ziyareti olan Kudüs seyahatine dair üç belge bulunmaktadır. Belgeler 1886 ve 1887 yıllarına ait olup orijinalleri Osmanlı Arşivi’nde bulunmaktadır.
 
blank
İtalya veliahtının (Prens Vittorio) seyahat ederken “Napoli Prensi” unvanını kullanacağına dair, Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa’nın yazısı (23 Aralık 1886)
 
blank
Kudüs’e seyahat eden Napoli Prensi’ne (Prens Vittorio) gösterilen ilgiden dolayı İtalya Kralı’nın (I. Umberto) teşekkürlerini ilettiğine dair, Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa’nın yazısı (17 Şubat 1887)
 
blank
İtalya Prensi Emanuele’nin (Prens Vittorio) Rodos adasına geldiği ve daha sonra ayrıldığına dair, Dahiliye Nezareti yazısının müsveddesi (3 Nisan 1887)
 
 
Başa dön tuşu