Kitaplık

Kısa İtalya Tarihi

(Jeremy Black)

blankExeter Üniversitesi’nde tarih dersleri veren Prof. Dr. Jeremy Black’ın yazdığı eser ilk olarak, A Brief History of İtaly ismiyle 2018 yılında İngiltere’de basılmıştır. Kitabın ilk yarısı eski çağlardan Napolyon işgaline kadar olan dönemi anlatmaktadır. Kitabın ikinci yarısı ise 19. Yüzyıldan 1990’lara kadar olan İtalya tarihi üzerinedir.
 
Kitabın tanıtımından:
 
“İtalya tarihine baktığımızda Eski Roma, Hıristiyanlık, Rönesans sanatı, Akdeniz ticareti, dağlar ile vadiler, volkanik felaketler, salgın hastalıklar, savaşlar, Faşizm, Mafya, siyasal istikrarsızlık gibi başlıklarla karşılaşırız. Bütün bu konular arasındaki bağlantıları açıklamak öbenlidir. blankSiyasal birliğin geç sağlanması, kent ilericiliği ile kır bağnazlığı, kentlerin aşırı gelişip salgın hastalıklara davetiye çıkarması gibi tarihsel özellikler İtalya’nın dağlık coğrafyasıyla ilişkilidir. Volkanik felaketler dinsel arayışların güçlenmesinde etkili olmuş, Katolikliğin siyasal bir nitelik kazanmasına zemin hazırlamıştır. Kısa İtalya Tarihi bu bağlantıları kurmayı başarıyor, İtalya’yı anlamak ya da görmek isteyenlere mükemmel hareket ve varış noktaları öneriyor.”
 
Kısa İtalya Tarihi
Yazar: Jeremy Black
Çeviren: Ekin Duru
Yayınevi: Say Yayınları
Yayın yeri ve yılı: İstanbul 2020
312 sayfa
 
Başa dön tuşu