Uzmanlar

Maria Pia Pedani

İtalyan tarihçi Prof. Dr. Maria Pia Pedani, 1953 yılında doğdu. Lisans eğitimini önce Venedik Ca-Foscari Üniversitesi Yabancı Diller ve Edebiyatlar Bölümü’nde ve ardından Trieste Üniversitesi Beşerî Bilimler Bölümü’nde tamamladı. Tarih doktorasını ise Macaristan’da Szeged Üniversitesi’nde yaptı. 1979-1999 yılları arasında Venedik Devlet Arşivi’nde çalıştı.
 
blank
 
1999 yılında ise Venedik Ca-Foscari Üniversitesi’nin Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölümü’ne doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak atandı. Pedani, ömrünün sonuna kadar görev yaptığı bu bölümde Osmanlı tarihi, Osmanlı-Venedik ilişkileri ve Ortadoğu tarihi konularında dersler verdi. Prof. Dr. Pedani, bu yıllarda daha çok 14.-18. Yüzyıllar arası Osmanlı-Venedik ilişkileri ve Osmanlı tarihi üzerine araştırmalara yoğunlaştı. Araştırmaları neticesinde Osmanlı ile Venedik arasındaki antlaşmalar, hududnameler ve diplomatik belgeler üzerine çok sayıda akademik yayın yaptı. Prof. Dr. Maria Pia Pedani, 1 Mart 2019 tarihinde Venedik’te vefat etti.
 
blank
 
Osmanlı-Venedik ilişkileri üzerine yayınları bulunan Prof. Dr. Maria Pia Pedani’nin İtalyanca ve Türkçe olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. Pedani’nin pek çok makalesinin yanısıra Venedikli Sultan (2009), Osmanlı Padişahının Adına (2011), Doğunun Kapısı Venedik (2015) ve Osmanlı’nın Büyük Mutfağı (2018) adlı kitapları Türkçe’ye çevirilmiştir.

 

Başa dön tuşu