Kitaplık

Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri

(Mevlüt Çelebi)

20. Yüzyıl Türk-İtalyan İlişkileri ve Cumhuriyet Tarihi konularında uzman olan Prof. Dr. Mevlüt Çelebi’nin kaleme aldığı kitap ilk olarak 1999 yılında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından basılmıştır. Kitabın daha sonra 2002 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yeni basımı yapılmıştır.
 
blank
 
Kitapta Birinci Dünya Savaşı sonunda Güneybatı Anadolu’nun bazı bölgelerini işgal eden İtalya ile Ankara’daki TBMM Hükumeti’nin ilişkileri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. İtalya’nın Anadolu’daki yayılmacı emelleri karşısında TBMM Hükumeti’nin duruşu, İtalyanların Türk milliyetçi hareketinin mahiyetini kısa sürede anlayarak diplomasi ve barış yolunu tercih etmesi, İtalya’nın ekonomik ve siyasi çıkarlarını ön planda tutmasına rağmen iki muhatap arasında sıcak çatışma meydana gelmeden sorunların çözümlenmeye çalışılması, kitabın dikkat çektiği noktaları oluşturmaktadır.
 
Kitapta Türk kaynakların yanısıra İtalyan kaynaklarının da geniş ölçüde kullanılmıştır. Türk-İtalyan ilişkilerinin bir özetini sunan “Giriş” bölümüyle başlayan kitap “Mütarekeden Sonra İtalya’nın Türkiye Politikası”, “İtalyan İşgalleri”, “Milli Mücadele Dönemi”, “TBMM Dönemi” ve “Barışa Kadar Türk-İtalyan İlişkileri” bölümleriyle devam etmektedir.
 
Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri
Yazar: Mevlüt Çelebi
Yayınevi: Atatürk Araştırma Merkezi
Yayın yeri ve yılı: Ankara 2002
491 sayfa
 
Başa dön tuşu