Uzmanlar

Nevin Özkan Speelman

blankProf. Dr. Nevin Özkan Speelman, 1960 yılında Atina’da doğdu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. 1988 yılında Yüksek Lisans ve 1996 yılında ise Doktora eğitimini tamamladı. Nevin Özkan Speelman, 1997 yılında Doçent unvanını ve 2003 yılında ise Profesör unvanını aldı. Kendisi halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı’dır.
 
blankProf. Dr. Nevin Özkan Speelman’ın çok sayıda İtalyanca ve Türkçe dilbilim kitabı ve makalesi ile çeviri kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Kendisi ayrıca “Venedik Senatosu Sekreteri Pietro Busenello’nun İstanbul Gözlemleri (1742-1746)” (2000), “Bir İtalyan Arşiv Belgesine Göre Şehzade Mehmet’in Sünnet Düğünü (1582)” (2003) ve “Pietro della Valle, Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin” (2006) adlı makaleler ile Modena Devlet Arşivindeki Osmanlı Devletine İlişkin Belgeler (2004) ve Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri (2011) isimli kitapların yazarıdır.

 

Başa dön tuşu