Belge

Papa IX. Pius’un Abdülmecid’e Gönderdiği Latince Tebrik Mektupları

blankOsmanlı İmparatorluğu ile Papalık (Vatikan) arasındaki ilişkiler hiçbir zaman resmi ve diplomatik bir mahiyet kazanmamıştır. Ancak 15. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Padişahları ile Papalar arasında mektuplaşmalar ve elçiler gönderilmesi de eksik olmamıştır. 19. Yüzyıldan itibaren ise Osmanlı topraklarındaki Katolik Hıristiyanların haklarını korumak için Papalar tarafından İstanbul’a bir Katolik (Latin) vekilinin atanmasına da izin verilmiştir. Bu açıdan Osmanlı ile Papalık (Vatikan) arasındaki ilişkilerin devamlı olarak fakat yarı resmi bir mahiyette gerçekleştiği söylenebilir.
 
1846-1878 yılları arasında Vatikan’ın başında bulunan Papa IX. Pius döneminde 1848 yılından itibaren Avrupa’da ve İtalya’da çok sayıda milliyetçi isyanlar çıktı. Özellikle İtalya’da birleşme yanlısı hareketler, o sıralarda Roma şehrinin tamamına ve çevresindeki geniş bir bölgeye hakim olan Papalık Devleti’nin egemenliğini sarsıcı ve sorgulayıcı bir mahiyet kazanmıştır.
 
blankOsmanlı Padişahı Abdümecid ise, saltanat dönemi (1839-1861) boyunca Avrupalı devletler ile barışçıl ilişkiler yürütmüş ve bu kapsamda arada resmi ve diplomatik ilişki bulunmayan Papalık Devleti’ne de özel elçiler ve mektuplar göndermeyi tercih etmiştir. Bu amaçla papalık makamına seçilmesini tebrik eden bir mektupla 1847 yılında Viyana elçisi Şehib Paşa’yı Papa IX. Pius’a göndermiştir. Papa IX. Pius da bu nazik davranışın bir karşılığı olmak üzere, doğum tarihleri mektupların yazılışından en az bir ve iki yıl önce olan Şehzade Ahmed Kemaleddin ve Şehzade Mehmed Burhaneddin’in doğumlarını tebrik için Abdülmecid’e aşağıdaki mektupları göndermiştir.
 
Aşağıda, çocukları Ahmed Kemaleddin ve Mehmed Burhaneddin’in doğumlarından dolayı kendisini tebrik ettiğine dair Papa IX. Pius’tan Osmanlı Padişahı Abdülmecid’e gönderilen Latince mektuplar bulunmaktadır. Mektuplar 1850 yılına ait olup orijinalleri Osmanlı Arşivi’nde bulunmaktadır.
 
blank
Şehzade Ahmed Kemaleddin’in doğumunu tebrik etmek amacıyla Papa IX. Pius’tan Osmanlı Padişahı Abdülmecid’e gönderilen Latince mektup (8 Şubat 1850)
 
blank
Şehzade Mehmed Burhaneddin’in doğumunu tebrik etmek amacıyla Papa IX. Pius’tan Osmanlı Padişahı Abdülmecid’e gönderilen Latince mektup (9 Şubat 1850)
 
Başa dön tuşu