Kitaplık

Türk-İtalyan Siyaset ve Sanat İlişkileri

(Zeki Sönmez)

blankMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Zeki Sönmez’in kaleme aldığı kitap ilk olarak 2006 yılında basılmıştır. Kitap, Türk-İtalyan siyaset ve diplomasi ilişkilerini 12. Yüzyıldan itibaren inceleyen bir kısımla başlamaktadır. Ardından Ortaçağ boyunca Türk-İtalyan sanat ilişkileri konusu işlenmektedir. Kitabın kalan büyük kısmında ise Osmanlı dünyasına etkisi olan İtalyan ressam ve mimarlar kişisel biyografileri ve eserleri anlatılmaktadır.
 
Kitabın önsözünden:

“Aslında Türk-İtalyan ilişkileri; her alanda ve her aşamada, gerçekliği ve günceli her iki tarafın da kendi çıkarlarını gözetmede esas aldıkları değişik bir zeminde gelişti, iki taraf da -yararını korumak adına- karşı tarafı daha iyi tanımak ve değerlendirmek için özel çaba harcadı, yeni ve ilginç diplomatik taktikler, politikalar geliştirdi. blankSiyasal literatürde, genelde dostluk olarak tanımlanan ilişkiler bütünü içinde, birliktelikler, karşıtlıklar ve kopmalar hep birbirini izledi. Siyasal sürekliliğe karşın, olayların seyri çerçevesinde, ne dostluklar ne de düşmanlıklar kalıcı oldu… Canlılık kazanarak günümüze ulaşan Türk-İtalyan ilişkilerinin hemen her aşaması siyaset, diplomasi, ticaret, kültür ve sanat ortamlarındaki ilginç etkileşim ve karşıtlıklarla doludur. Söz konusu tarihsel sürecin sanat alanına yansıyan verilerini irdelerken, konunun siyaset, diplomasi ve ticaret ilişkileri yörüngesinde ve bir bütünlük içinde ele alınması gereği ortaya çıktı. Bu bağlamda doğal olarak, salt sanat ilişkilerini incelemek üzere yola çıktığım araştırma serüveni, giderek iki ülke arasındaki çeşitli tarihsel gelişmeleri de içerecek şekilde ve belgesel öykü kıvamında bir derinlik kazandı. Sonuçta araştırmanın adı ve sınırı Türk-İtalyan Siyaset ve Sanat ilişkileri olarak netleşti… Bu kitapta yer alan bazı bilgi, belge, okuma ve yorumlamaların Türkiye’deki sanat ve kültür ortamına olduğu kadar, Batılılaşma ya da Batıyla bütünleşme adına yıllardır Avrupa kapılarını aralamaya çalışan siyaset ve iş çevrelerine de tarihsel gerçekler bağlamında, bazı yararlı ve yönlendirici mesajlar iletebileceği inancındayım.”
 
Türk-İtalyan Siyaset ve Sanat İlişkileri
Yazar: Zeki Sönmez
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık
Yayın yeri ve yılı: İstanbul 2006
342 sayfa
Başa dön tuşu